AMPA Escola Els Pinetons

Acollida matinal i de tarda (SAM i SAT)

SAM

El SAM, o servei d’atenció matinal, funciona des de les 7.30 fins a les 9.00 h. A les 8.45 h se’n tancarà la porta.

PREUS MENSUALS PER A ALUMNES FIXOS

Es considera fix l’alumne que domicilia el pagament del servei.

Per a alumnes fixos SOCIS AMPA:

1r fill/a:  35€    3r fill/a:    25€
2n fill/a: 30€    4t fill/a:    20€

El preu és independent de l’hora d’entrada al servei. L’import es cobrarà per domiciliació bancària. En cas d’assistir-hi 10 dies o menys al mes, es cobrarà la meitat del preu establert.

Per als fixos NO SOCIS de l’AMPA:

El preu és de 50€ per alumne, siguin els germans que siguin. L’import es cobrarà per domiciliació bancària.

PREUS PER A ALUMNES ESPORÀDICS

Per a alumnes esporàdics SOCIS AMPA:

El preu és de 6 € nen/a, independentment del nombre de germans i de l’hora d’entrada al servei. El pagament es realitzarà a través del TPV.

Per als esporàdics NO SOCIS de l’AMPA:

Per als NO SOCIS de l’AMPA, el preu és de 12 € per alumne, independentment del nombre de germans i de l’hora d’entrada al servei. Es pagarà en efectiu a la monitora en el moment de deixar-hi el nen/a.

SAT

El SAT, o servei d’atenció de tarda, funciona des de les 16.30 fins a les 18 h (hi ha l’opció de recollir a les 17.30 h; el preu no varia en funció de l’hora de recollida). Hi ha quatre opcions de pagament:

  1. Tiquet esporàdic a 6,00€/sessió
  2. Abonament de 5 sessions a 25,00€ (preu unitari a 5,00€/sessió) caducitat un mes
  3. Abonament de 10 sessions a 45,00€ (preu unitari a 4,50€/sessió) caducitat un mes
  4. Abonament mensual a 60,00€ (preu unitari 3,00€)

Els abonaments NO són reemborsables.

Es podran fer combinacions de tiquets esporàdics més abonaments de sessions per completar les necessitats de les famílies.

Els pagaments dels serveis de SAT i SAM es realitzaran a través de la TPV. La finalitat és poder agilitzar aquest procés i evitar els pagaments en efectiu.