AMPA Escola Els Pinetons

Extraescolars

L’AMPA des de la seva comissió d’extraescolars ofereix als alumnes una sèrie d’activitats per a realitzar fora de l’horari lectiu.

Totes les activitats comencen el mes d’octubre i acaben a finals de maig.
Les quotes són mensuals i el pagament es realitza mitjançant domiciliació bancària.

Les activitats extraescolars tenen un increment del 50% per a qui no estigui al corrent de la quota de l’AMPA

DOCUMENTS

Full d’inscripció a les activitats extraescolars del curs 2019-20

Document de baixa de les activitats extraescolars

Normativa de les activitats extraescolars

Activitats Extraescolars curs 2019-20

———–